Kenshi-kai Okinawa Goju-Ryu
North America Headquarters 

"Preserving The Old Ways"

Recently Added Photos

Kyoshi Joe Manfield at Kyoshi Morales Dojo 2007
0
Sensei Morales with Hokama Sensei and Sensei Muncy
0
Grandmaster Muncy
0
Oyata Sensei At Hokama Sensei Dojo in Okinawa
0
Sensei Morales with Oyata Sensei in Long Island NY
0
Sensei Morales at Jundokan Honbu 1999
0
Miyazato Sensei instructing Sensei Morales 1999
0
Sensei Morales with Miyazato Hanshi and Yasuda Hanshi
0
Miyazato Ei ichi Sensei
0
Sensei Morales with Hokama Sensei
0
Sensei Morales with Hokama Sensei in Okinawa 2001
0
Hokama Sensei
0
Hokama Tetsuhiro
0
Higaonna Kanryo
0
Miyazato Eiichi, Sanchin
0
Higa Seiko Teaching
0
Miyagi Chojun Teaching
0
Miyagi Chojun
0
Miyago Chojun in Tokyo
0
Fukuchi Seiko
0
Miyazato Eiichi, Sanseiru Kata
0
Taira Shinken
0
Higa Seiko
0
Miyazato Eiichi
0
Higa Seiko
0
A young Hokama Tetsuhiro with Fukuchi Seiko
0
Fukuchi Seiko
0
 
61 - 87 of 87 Photos